„Tradycyjny sad 2023”

Po raz kolejny przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego”Tradycyjny sad”. Projekt organizowany jest od sześciu lat przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej, a także odzyskaniu tradycyjnych polskich odmian drzew owocowych z zastosowaniem zasad ekologicznej uprawy. Realizatorami tegorocznej edycji projektu są uczniowie klasy 1tgb. Zespół „Owocowa 1tgb” planuje wzbogacić szkolny sad o dwie jabłonie, dwie grusze oraz wiśnię.

 Projekt „Tradycyjny sad”

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Tradycyjny sad” organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Cele projektu:

- zachowanie różnorodności biologicznej

- poprawa zdrowia społeczeństwa

- poznanie sadowniczego dziedzictwa polskich ziem

- restytucja starych odmian drzew.

Sady tradycyjne są coraz większą rzadkością.

Sad na terenie ZSiPKZ złożony jest ze śliw następujących odmian:

- Śliwa Węgierka Zwykła

- Śliwa Opal

- Śliwa Renkloda Ulena

     Naszym celem jest  rozpowszechnienie uprawy sprawdzonych, długowiecznych, starych odmian drzew owocowych, które są zdolne utrzymać się w przydomowych nasadzeniach bez szczególnie kłopotliwej pielęgnacji.

    Stare odmiany drzew owocowych warte są zachowania  z tego względu, że posiadają naturalną odporność na mróz, choroby i szkodniki.

    Sady ze starymi odmianami drzew wpływają  na poprawę lokalnego krajobrazu, przywracają  naturalne środowisko życia wielu organizmom zwierzęcym i roślinnym.  Ponadto dostarczają  owoców bogatych w witaminy. 

Koordynator projektu – Monika Brożyna

Szkoła Promująca Zdrowie

 

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. XX wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu "Szkoła promująca zdrowie". W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie:

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami i społecznością lokalną:

- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Program "Szkoła Promująca Zdrowie" uznaje, że zdrowie:

- ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii,

- decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. szkoła realizuje edukacje zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Edukacja prozdrowotna zawsze była priorytetowym celem w naszej szkole. Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie to proces długotrwały i wymagający zaangażowania oraz kreatywnej pracy wielu osób. W roku szkolnym 2018/2019 zostaliśmy przyjęci do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Zadania priorytetowe z zakresu promocji zdrowia na rok szkolny 2019/2020 dotyczą następujących obszarów:

 1. poprawa nawyków żywieniowych
 2. profilaktyka uzależnień,
 3. wpływ aktywności fizycznej na zdrowie
 4. tworzenie przyjaznej atmosfery w społeczności szkolnej
 5. radzenie sobie ze stresem
 6. znaczenie wczesnej diagnostyki - "lepiej zapobiegać niż leczyć"

a. cykliczne wydarzenia w ZSiPKZ promujące cztery wymiary zdrowia:

 1. profilaktyka onkologiczna w ramach programu Akademia Czerniaka „Znamię? Znam je.”,
 2. profilaktyka przeciwnowotworowa dla uczniów i rodziców w ramach szkolnego programu Różowa Wstążeczka,
 3. Lubuski Piknik Zdrowia,
 4. warsztaty bezglutenowe w ramach miejskiego programu „Ze zdrową dietą na Ty”,
 5. konkurs gastronomiczny „Potrawy dietetyczne”,
 6. wykłady dydaktyczne dla młodzieży i rodziców w zakresie zdrowego odżywiania,
 7. promocja aktywności fizycznej w ramach cyklicznej akcji „Pobiegnij na wagary” i „Strongman”,
 8. promocja bezpiecznych zachowań seksualnych w ramach konkursu „Wiedzy o AIDS”
 9. promocja postaw odpowiedzialnych społecznie - promocja dawstwa krwi,
 10. udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska oraz potrzebujących: zbieranie baterii, „Góra grosza”, „Pola nadziei”,
 11. szkolenia całej społeczności szkolnej w zakresie bezpieczeństwa, cyberprzemocy, handlu ludźmi, nowych substancji psychoaktywnych,
 12. Turniej Siatkówki dla pracowników oświaty,
 13. przedstawienia okolicznościowe, wieczorki poetyckie, spektakle kółka teatralnego pogłębiające duchowość naszych uczniów i nauczycieli,
 14. zaangażowanie kadry i uczniów we współpracę z Miejską Komisją ds. osób niepełnosprawnych.

b. działania promujące cztery wymiary zdrowia w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Adres

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

ul. Botaniczna 66

65-392 Zielona Góra

Kontakt

68 451 38 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Śledź Nas

Początek strony