W dniach   29-31 maj 2017r. odbyła się Ogólnopolska  Narada  Koordynacyjna  Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, której głównym organizatorem był ZSiPKZ. Wiodącą problematyką  narady był temat: „Pracownik młodociany w strukturach branżowego  kształcenia zawodowego”, którą honorowym patronatem objął Prezydenta Miasta Zielona Góra ,Lubuski Kurator Oświaty oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. W naradzie udział wzięli:

p.Lidia Gryko Z-ca naczelnika WOiSS Miasta Zielona Góra,

Krzysztof Słapczyński Dyrektor  Delegatury Lubuskiego Kuratorium Oświaty delegatura w Zielonej Górze,

Grzegorz Hryniewicz       Przewodniczący Komisji  Edukacji i Wychowania

Bogdan Kruszakin z  Ośrodka   Rozwoju Edukacji  w Warszawie

Wiesława Solarewicza prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ODiDZ i dyrektora Wojewódzkiego  Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Mariusz Klimczewski  dyrektor  Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego  Bydgoszcz

Kinga Kojro - wicedyrektor

Jadwiga Jeziorska  dyrektorCentrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  Kalisz

Beata Wawszczak - wicedyrektor

Wojciech Banaszczyk dyrektor  Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz

Katarzyna Balcerek dyrektor      Zespół Szkół  Trawniki 

Urszula Siedlecka - wicedyrektor             

Zygmunt Górecki  dyrektor         Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Gostynin

Ksymena Walczak wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Włocławek

Izabela Stasiak – Kicielińska  dyr                ektor  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Legnica

Alina Wygocka dyrektor Zespół Szkół Rzemieślniczych Szczecin

Elżbieta Paprocka specjalista ds.kursów

Mariusz Zbytniewski  dyrektor  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Wschowa

Paweł Zawieja dyrektor z Zespołu Szkół  w Mosinie

Beata Zakrzewska - wicedyrektor           

Bożena Grabianowska - wicedyrektor   

Janusz Kurek dyrektor   Zespół Placówek Oświatowych Olkusz

Arkadiusz Królewicz       

Iwona Hewak-Grzywa dyrektor Górnośląskie Centrum Edukacyjne

Gliwice

Aleksandra Chwist  wicedyrektor            

Beata Bobieni dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Giżycko

Ewa Ksepka wicedyrektor          

Andrzej Wiśniewski dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Brodnica

Tadeusz Walkowski  wieloletniego dyrektor       Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Wschowa

Roman Samcik były dyrektor      Zespół Szkół  Mosina

W konferencji wzięli również udział nauczyciele kształcenia zawodowego

Konferencję prowadziła dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze Bożena Bogucka

Kształcenie zawodowe znajduje się obecnie w fazie wdrażania kolejnych zmian  strukturalnych i programowych , od 1 września 2017r. będziemy kształcić w trzyletnich szkołach branżowych I stopnia. Kształcenie pracowników młodocianych –przyszłych wykwalifikowanych  robotników, rzemieślników    w owych strukturach stanowi ,główny cel naszej dzisiaj  konferencji  ma nam dać odpowiedź  jak ukierunkować  i ujednolicić  programy kształcenia na zdobywanie wydzielonych w zawodach kwalifikacji po zmianach w podstawach programowych i zmianach w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 Uczestniczymy  w procesie podnoszenia rangi kształcenia zawodowego, i jako ODiDZ mamy ogromny wpływ  na  wdrażanie nowych rozwiązań a dzisiejsza  konferencja jest okazją do przeanalizowania i przygotowania się do czekających nasz zmian powiedziała dyr  ZSiPKZ B.Bogucka

Głos zabrali:

Lidię Gryko  Z-ca naczelnika WOiSS Miasta Zielona Góra

Krzysztof Słapczyński     Dyr. Delegatury Lubuskiego Kuratorium Oświaty

Grzegorz Hryniewicz       Przewodniczący Komisji Edukacji i Wychowania

Wiesława Solarewicza prezesa Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ODiDZ i dyrektora Wojewódzkiego  Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Paweł Zawieja – Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie – Ogólnopolski  Koordynatora  Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Pracowników Młodocianych w roku szkolonym 2016/2017, który przekazał  Akt powołania na Ogólnopolskiego Koordynatora Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Pracowników Młodocianych e roku szkolonym 2017/2018 dyrektor ZSiPKZ Bożenie Boguckiej dyrektorowi ZSiPKZ w Zielonej Górze.

Konferencja została podzielona na dwa panele w I   PANELU nastąpiło  podsumowanie koordynacji krajowej za rok 2016/2017 przez  dyrektora  Zespołu Szkół   w Mosinie p .Pawła Zawieję i przekazanie koordynacji krajowej  na rok szkolny 2017/2018 dyrektorowi  Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze p.B.Boguckiej

Specyfikę kształcenia pracowników młodocianych od 1 września 2017  omówiła z  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze p.Grażyna Uhman . O   współpracy z pracodawcami w kontekście  egzaminów  zawodowych  mówiła  – p.Janina Zelem. W  II PANELU zwrócono uwagę na   marketing edukacyjny współczesnej szkoły zawodowej  o czym mówił współwłaściciel Agencji Interaktywnej B2I.pl  -  specjalista ds. consultingu  i  kreowania wizerunku – p.Michał Piętosa. Zmiany w podstawach programowych kształcenia zawodowego  przedstawił  p.Bogdan Kruszakin  z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie .

Konferencję podsumowała  dyr. ZSiPKZ w Zielonej Górze  p.B.Bogucka, która zwróciła uwagę, że   tematyka  zaprezentowanych wystąpień dowiodła, że kształcenie  pracowników młodocianych w ODiDZ stanowi istotny element  kształcenia zawodowego. Dyskusja, która towarzyszyła  wystąpieniem w panelach, potwierdziła zasadność organizowania takich konferencji.

 

Adres

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

ul. Botaniczna 66

65-392 Zielona Góra

Kontakt

68 451 38 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Śledź Nas

Początek strony